New Zealand Law Society - Chapman Tripp adopts formal te reo Māori policy

Chapman Tripp adopts formal te reo Māori policy

This article is over 3 years old. More recent information on this subject may exist.

Chapman Tripp has announced its adoption of a formal te reo Māori policy.

The policy’s purpose is to encourage, support and facilitate the use of te reo Māori by Chapman Tripp’s people, and reflects Chapman Tripp’s acknowledgement of te reo Māori as the indigenous language of New Zealand and recognition of its status as an official language under Te Ture mō Te Reo Māori 2016, the Māori Language Act 2016.

The policy, drafted in both English and te reo Māori, reflects the firm’s ongoing commitment to te reo Māori and Te Tiriti o Waitangi.

“Te reo Māori is at the heart of our nation’s foundation, and at Chapman Tripp, we are proactively encouraging and promoting te reo Māori as being both advantageous and valued in the workplace,” Nick Wells, Hoa Rangapū Whakarae (Chief Executive Partner) says,

“As we have just commemorated Waitangi Day, we are reminded that the Māori language is a taonga that needs to flourish and that we all have a part to play in this. Nā reira, kia kaha tātou!"

Ko te reo Māori te kākahu o te whakaaro Māori, te huarahi ki te ao tūroa, te mauri o te mana Māori. Te reo Māori is the cloak of Māori thought, the path to the enduring world, the very essence of Māori.

Papakina ana te tāhuna e ngā ngaru pukepuke o te reo Māori hei whakaoreore i te iwi kia tahuri mai. Kua eke te wā me whakamana te reo pūtake o tēnei whenua. Nō reira, hoake rā tātou! Te reo Māori bellows in the distance calling for our attention. The time has come to acknowledge the indigenous language of this country. So, let’s do this!